top of page

PRIVACYVERKLARING

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. NATUREZA BRASILEIRA DOOR JOSH acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke verwerking en gegevens worden door ons. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat onder andere dat:

• wij duidelijk vermelden met welke wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

• wij onze onze verzameling van persoonsgegevens die nodig zijn voor de verzameling van persoonsgegevens;

• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

• wij uw recht om uwpersoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. NATUREZA BRASILEIRA BY JOSH is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-05-2019 00:00:00.

Gebruik van persoonsgegevens Bij het gebruik van onze aankopen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden uitgevoerd, in het kader van de door u uitgevoerde dienst, van waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden uitgevoerd. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring doelen:

• NAW-gegevens

• Telefoonnummer

• Factuuradres

• Emailadres

• Betalingsgegevens

• Geslacht

• Geboortedatum

•Registreren

Bij instellingen van onze webwinkel moet u zich eerst opnemen. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw in te vullen en zodat wij kunnen beginnen in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen de aan uw gebruiksgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons dient te doen indien verplicht verplicht is. In van een vermoeden van misbruik van persoonsgegevens van onze webwinkel kunnen wij geval overhandigen.

Afhandelen bestelling wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

• via sociale media

Contactformulier en nieuwsbrief Wij bieden via onze webshop de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier, waarbij u de gegevens invult in uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u gebruiken. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang naar de aard van het nodig is van de inhoud van uw e-mail is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie Bij gebruik webwinkel worden de volgende gegevens gepubliceerd voor onze op internet zichtbaar zijn:

• door u zelf informatie

U kiest zelf welke informatie u publiceert. Het is mogelijk dat u kunt zoeken bent.

Advertenties

Onze webwinkel verbeterd advertenties.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Wij hebben strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven.

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Deze beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens

Koekjes

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden kunnen cookies worden geplaatst.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst gebruikt, wordt een mededeling getoond waarin wij u er oorspronkelijk wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen via uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is op onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies beginnen, zie de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Beveiliging Wij beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke beveiligingsmaatregelen. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

• Toegang tot persoonsgegevens wordt gebruikt met een gebruikersnaam en wachtwoord

• Wij maken gebruik van verbindingen verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) met alle informatie tussen u en onze website geplaatst wanneer u persoonsgegevens invoert

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af ​​te handelen, inclusief garantie. Gegevens bewaren voor onbepaalde tijd. Er bestaat een algemene plicht voor de bewaartermijn voor gegevens, zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet dat deze derden op een betrouwbare manier met uw vertrouwelijke manier omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te bespreken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid van vragen over inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens

U kunt ons ook een verzoek sturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een ​​gegevensexport op te vragen voor gegevens die uw toestemming gebruiken, van verwerkingsgegevens dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten overkomen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij vragen om u te voorkomen. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons gegevens om de gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacybeleid (Engels)

NATUREZA BRASILEIRA BYJOSH.COM respecteert de privacy van al haar consumenten en is verantwoordelijk voor alle verstrekte persoonsgegevens, waardoor persoonsgegevens niet worden verkocht ten behoeve van adreshandel.

Doeleinden persoonsgegevens: NATUREZA BRASILEIRA BYJOSH.COM verwerkt persoonsgegevens voor: het accepteren van een bestelling, het tegengaan van overkreditering, het uitvoeren van overeenkomsten met de consument, relatiebeheer, managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het uitvoeren van analyses en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Door gebruik te maken van de diensten die NATUREZA BRASILEIRA BYJOSH.COM haar consument aanbiedt, gaat de consument akkoord met de voorwaarden opgenomen in het reglement.

Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatig en/of strafbaar gedrag gericht op NATUREZA BRASILEIRA BYJOSH.COM, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen ter voorkoming van fraude en overkreditering.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om de consument, al dan niet op basis van een voorafgaande selectie, te informeren over interessante soortgelijke aanbiedingen en producten of diensten van NATUREZA BRASILEIRA BYJOSH.COM en/of gelieerde bedrijven en samenwerkende partners.

Contact: De consument kan te allen tijde een verzoek indienen om haar persoonsgegevens in te zien, om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn. De consument heeft ook de mogelijkheid om te reageren op het privacybeleid van NATUREZA BRASILEIRA BYJOSH.COM

Naam ondernemer: NATUREZA BRASILEIRA BYJOSH.COM

Vestigingsadres: Dijkstraat 84 5554 PS Valkenswaard

Telefoonnummer: +31(0)633720099

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur E-mailadres: info@naturezabrasileirabyjosh.com KvK-nummer: 17233898 BTW-identificatienummer: NL002456329B91

Contactgegevens

Natureza Brasileira door Josh

Dijkstraat 84

5554 PS Valkenswaard NL

josh@naturezabrasileirabyjosh.com

Telefoonnummer 06 33 72 00 99

bottom of page